බා අතොළුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
බා අතොළුව
Baa Atoll.png
රටමාලදිවයින
අනුරූප භූගෝලීය අතොළුව(අතොළු)මාල්හොස්මදුලු
පිහිටුම5° 23' N සහ 4° 49' N
Capitalඊය්දාෆුෂි
රජය
 • Atoll chiefමොහාමඩ් මහීර් [1]
ජනගහණය
 • මුළු11,910
අකුරු කේතයF
දිවෙහි අකුරු කේතයB (ބ)
• Number of islands75
• Inhabited islandsධාරාවන්දූ Dhonfanu Eydhafushi ෆෙහෙන්දූ ෆුල්හාදූ ගොයිදූ Hithaadhoo කමාඩූ කෙන්දූ Kihaadhoo Kudarikilu මාල්හොස් Thulhaadhoo
• Uninhabited islandsAhivaffushi, Aidhoo, Anhenunfushi, Bathalaa, Bodufinolhu, Boifushi, Dhakendhoo, Dhandhoo, Dhigufaruvinagandu, Dhunikolhu, Enboodhoo, Fehenfushi, Finolhas, Fonimagoodhoo, Fulhadhoorah kairi finonolhu, Funadhoo, Gaagandufaruhuraa, Gaavillingili, Gemendhoo, Hanifaru, Hanifarurah, Hibalhidhoo, Hirundhoo, Horubadhoo, Hulhudhoo, Innafushi, Kanifusheegaathu finolhu, Kanifushi, Kashidhoogiri, Keyodhoo, Kihaadhufaru, Kihavah-huravalhi, Kudadhoo, Kunfunadhoo, Landaagiraavaru, Lunfares, Maaddoo, Maafushi, Maamaduvvari, Maarikilu, Madhirivaadhoo, Medhufinolhu, Mendhoo, Milaidhoo, Miriandhoo, Muddhoo, Muthaafushi, Nibiligaa, Olhugiri, Thiladhoo, Ufuligiri, Undoodhoo, Vakkaru, Velivarufinolhu, Veyofushee, Vinaneih-faruhuraa, Voavah
සේවන දූපත්, ගුවන්කොටුපොල සහ කාර්මික දූපක්ද ජනශුන්‍ය ලෙසින් සැලකෙයි.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බා_අතොළුව&oldid=201803" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි