බාලදක්ෂ ලොග් සටහන් පොත

විකිපීඩියා වෙතින්

බාලදක්ෂ ලොග් සටහන් පොත (ඉංග්‍රීසි:  Scout Log Book), යනු බාලදක්ෂයන් භාවිතා කරනා අයිතමයකි.[1]

අමතර අවධානයට[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "Log Book 1" [ලොග් පොත 1]. badgework.prepscouts.org (ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2024-03-10.

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]