බ්‍රිතාන්‍ය ඉන්දියාව

විකිපීඩියා වෙතින්
ඉන්දියාව

1858–1947
1909 Map of India, showing British India in two shades of pink and Princely states in yellow
1909 Map of India, showing British India in two shades of pink and Princely states in yellow
තත්ත්වයImperial political structure (comprising British India[lower-alpha 1] සහ කුමාරධානි.[lower-alpha 2]).[1]
අගනුවරකල්කටා[2][lower-alpha 3]
(1858–1911)
New Delhi
(1911/1931[lower-alpha 4]–1947)
නිල භාෂා(ව)English and Urdu[4][5]
රජයBritish Colonial Government
King-Emperor/Queen-Empress 
• 1858–1901
වික්ටෝරියා රැජිණ
• 1901–1910
Edward VII
• 1910–1936
George V
• 1936
Edward VIII
• 1936–1947
හයවන ජෝර්ජ් රජ
Viceroy 
• 1858–1862 (first)
Charles Canning
• 1947 (last)
Louis Mountbatten
Secretary of State 
• 1858–1859 (first)
Edward Stanley
• 1947 (last)
William Hare
ව්‍යවස්ථාදායකයImperial Legislative Council
ඉතිහාසය 
10 May 1857
2 August 1858
18 July 1947
14 and 15 August 1947
ව්‍යවහාර මුදලIndian rupee
පූර්වප්‍රාප්ති වනුයේ
අනුප්‍රාප්ති වනුයේ
1858:
මෝගල් අධිරාජ්‍යය
Company rule in India
1947:
Dominion of India
Dominion of Pakistan
  1. a quasi-federation of presidencies and provinces directly governed by the British Crown through the Viceroy and Governor-General of India
  2. governed by Indian rulers, under the suzerainty of The British Crown exercised through the Viceroy of India)
  3. Note: Simla was the summer capital of the Government of British India, not of the British Raj, i.e. the British Indian Empire, which included the Princely States.[3]
  4. The proclamation for New Delhi to be the capital was made in 1911, but the city was inaugurated as the capital of the Raj in February 1931.

ක්‍රිස්තු වර්ශ 1612 සහ 1947 අතර කාලය තුල පෙරදිග ඉන්දීය සමාගමට හෝ බ්‍රිතාන්‍ය රජහට අයත්ව තිබූ ඉන්දියාව සහ ආශ්‍රිත පරිපාලන කලාප බ්‍රිතාන්‍ය ඉන්දියාව නමින් පොදුවේ හැඳින්විනි.

  1. Interpretation Act 1889 (52 & 53 Vict. c. 63), s. 18.
  2. "Calcutta (Kalikata)", The Imperial Gazetteer of India, IX Bomjur to Central India, Published under the Authority of His Majesty's Secretary of State for India in Council, Oxford at the Clarendon Press, 1908, p. 260, http://dsal.uchicago.edu/reference/gazetteer/pager.html?volume=9&objectid=DS405.1.I34_V09_266.gif, "—Capital of the Indian Empire, situated in 22° 34' N and 88° 22' E, on the east or left bank of the Hooghly river, within the Twenty-four Parganas District, Bengal" 
  3. "Simla Town", The Imperial Gazetteer of India, XXII Samadhiāla to Singhāna, Published under the Authority of His Majesty's Secretary of State for India in Council, Oxford at the Clarendon Press, 1908, p. 260, http://dsal.uchicago.edu/reference/gazetteer/pager.html?objectid=DS405.1.I34_V09_266.gif, "—Head-quarters of Simla District, Punjab, and the summer capital of the Government of India, situated on a transverse spur of the Central Himālayan system system, in 31° 6' N and 77° 10' E, at a mean elevation above sea-level of 7,084 feet." 
  4. Vejdani, Farzin (2015), Making History in Iran: Education, Nationalism, and Print Culture, Stanford, CA: Stanford University Press, pp. 24–25, ISBN 978-0-8047-9153-3, "Although the official languages of administration in India shifted from Persian to English and Urdu in 1837, Persian continued to be taught and read there through the early twentieth century." 
  5. Everaert, Christine (2010), Tracing the Boundaries between Hindi and Urdu, Leiden and Boston: BRILL, pp. 253–254, ISBN 978-90-04-17731-4, "It was only in 1837 that Persian lost its position as official language of India to Urdu and to English in the higher levels of administration." 
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බ්‍රිතාන්‍ය_ඉන්දියාව&oldid=516282" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි