බ්ලැක්පුල් දුම්රිය ස්ථානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Station statistics
ලිපිනයශ්‍රී ලංකාව
Other information
Operatorශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව

බ්ලැක්පුල් දුම්රිය ස්ථානය යනු ශ්‍රී ලංකාවේ, පිහිටි දුම්රිය ස්ථානයකි.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]