බණ්ඩ මුහුද

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
අග්නිදිග ආසියාවේ බණ්ඩ මුහුදෙහි පිහිටීම
මලුක්කු දිවයින් මධ්‍යයෙහි පිහිටි බණ්ඩ මුහුද

බණ්ඩ මුහුද යනු, ශාන්තිකර සාගරයට සම්බන්ධ වන්නාවූ නමුත් දිවයින් සිය ගණනකින් මෙන්ම හල්මාහේරා සහ සේරම් මුහුදු වලින් වට වී ඇති, ඉන්දුනීසියාවේ මලුක්කු දිවයින් අසල පිහිටි මුහුදකි. එහි ප්‍රමාණය, නැගෙනහිර සිට බටහිරට 1000 කිමී (600 සැත) පමණද, උතුරෙහි සිට දකුණට 500 කිමී (300 සැත) පමණද වෙයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බණ්ඩ_මුහුද&oldid=320125" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි