බඩගිනි,වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය-ඕස්ට්‍රේලියාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
බඩගිනි
වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය
BadaginnieShop.JPG
Population: 460
Location:
State District: Benalla
Federal Division: Indi