බටපොත රජයේ මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ඛණ්ඩාංක: 7°07′15″N 79°57′22″E / 7.1209316111111°N 79.95617675°E / 7.1209316111111; 79.95617675


බටපොත රජයේ මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව

බටපොත රජයේ මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාව යනු ශ්‍රී ලංකාවේ මාදෙල්ගමුව, බටපොත පිහිටි රජයේ මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාවකි (Central Dispensary).