රජයේ මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

රජයේ මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා (ඉංග්‍රීසි:  Central Dispensary) යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ආරෝග්‍යශාලා වර්ගයකි.