පෞද්ගලීකරණය

විකිපීඩියා වෙතින්

පෞද්ගලීකරණය (En=Privatization) is the incidence or process of transferring ownership of a business, enterprise, agency or public service from the public sector (the state or government) to the private sector (businesses that operate for a private profit) or to private non-profit organizations. In a broader sense, privatization refers to transfer of any government function to the private sector - including governmental functions like revenue collection and law enforcement.[1]


Notes[සංස්කරණය]

  1. Chowdhury, F. L. ‘’Corrupt Bureaucracy and Privatisation of Tax Enforcement’’, 2006: Pathak Samabesh, Dhaka.

References[සංස්කරණය]

Unindexed

Journal of Economic Literature 39(2), June 2001, 321-89.

  • Juliet D’Souza, William L. Megginson (1999), "The Financial and Operating Performance of Privatised Firms during the 1990s" සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2005-10-02 at the Wayback Machine, Journal of Finance August 1999
  • von Hayek, Friedrich, (1960) The Constitution of Liberty
  • Smith, Adam (1994) The Wealth of Nations
  • Stiglitz, Joseph Globalization and its Discontents
  • David T. Beito, Peter Gordon, and Alexander Tabarrok (editors); foreword by Paul Johnson (2002). The voluntary city: choice, community, and civil society. Ann Arbor: University of Michigan Press/The Independent Institute. ISBN 0-472-08837-8. {{cite book}}: |author= has generic name (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  • von Weizsäcker, Ernst, Oran Young, and Matthias Finger (editors): Limits to Privatisation. Earthscan, London 2005 ISBN 1-84407-177-4
  • Jeb Sprague, 2007. Haiti: Workers Protest Privatizatin Layoffs. Inter Press Service.
  • Roger L. Kemp, PhD, "Privatization: The Provision of Public Services by the Private Sector," McFarland & Co., Jefferson, NC, USA; and London, UK., 2007.

External links[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පෞද්ගලීකරණය&oldid=592635" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි