පෞද්ගලීකරණය

විකිපීඩියා වෙතින්

පෞද්ගලීකරණය (En=Privatization) is the incidence or process of transferring ownership of a business, enterprise, agency or public service from the public sector (the state or government) to the private sector (businesses that operate for a private profit) or to private non-profit organizations. In a broader sense, privatization refers to transfer of any government function to the private sector - including governmental functions like revenue collection and law enforcement.[1]

පෞද්ගලීකරණය යනු ව්‍යාපාරයක, ව්‍යවසායක, නියෝජිතායතනයක හෝ රාජ්‍ය සේවයක අයිතිය රාජ්‍ය අංශයෙන් (රාජ්‍ය හෝ රජය) පුද්ගලික අංශයට (පුද්ගලික ලාභයක් සඳහා ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපාර) හෝ පුද්ගලික ලාභ නොලබන සංවිධාන වෙත පැවරීමේ සිදුවීම හෝ ක්‍රියාවලියයි. පුළුල් අර්ථයකින්, පුද්ගලීකරනය යනු ආදායම් එකතු කිරීම සහ නීතිය බලාත්මක කිරීම වැනි රාජ්‍ය කාර්යයන් ඇතුළුව - ඕනෑම රජයේ කාර්යයක් පුද්ගලික අංශයට පැවරීමයි.


Notes[සංස්කරණය]

  1. Chowdhury, F. L. ‘’Corrupt Bureaucracy and Privatisation of Tax Enforcement’’, 2006: Pathak Samabesh, Dhaka.

References[සංස්කරණය]

Unindexed

Journal of Economic Literature 39(2), June 2001, 321-89.

  • Juliet D’Souza, William L. Megginson (1999), "The Financial and Operating Performance of Privatised Firms during the 1990s" සංරක්ෂණය කළ පිටපත 2005-10-02 at the Wayback Machine, Journal of Finance August 1999
  • von Hayek, Friedrich, (1960) The Constitution of Liberty
  • Smith, Adam (1994) The Wealth of Nations
  • Stiglitz, Joseph Globalization and its Discontents
  • David T. Beito, Peter Gordon, and Alexander Tabarrok (editors); foreword by Paul Johnson (2002). The voluntary city: choice, community, and civil society. Ann Arbor: University of Michigan Press/The Independent Institute. ISBN 0-472-08837-8. {{cite book}}: |author= has generic name (help)CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  • von Weizsäcker, Ernst, Oran Young, and Matthias Finger (editors): Limits to Privatisation. Earthscan, London 2005 ISBN 1-84407-177-4
  • Jeb Sprague, 2007. Haiti: Workers Protest Privatizatin Layoffs. Inter Press Service.
  • Roger L. Kemp, PhD, "Privatization: The Provision of Public Services by the Private Sector," McFarland & Co., Jefferson, NC, USA; and London, UK., 2007.

External links[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පෞද්ගලීකරණය&oldid=667161" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි