පොල්ගස්ඕවිට

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
පොල්ගස්ඕවිට
රටශ්‍රී ලංකාව
වේලා කලාපශ්‍රී ලංකා සම්මත වේලා කලාපය (UTC+5:30)

පොල්ගස්ඕවිට ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය තුල පිහිටි නගරයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පොල්ගස්ඕවිට&oldid=353052" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි