පොන්ඩිචෙරි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පොන්ඩිචෙරි යනු ඉන්දියාවට අයත්ව තිබූ පසුකාලීනව ප්‍රංශය විසින් අල්ලා ගන්නාලද කාෙලණියකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පොන්ඩිචෙරි&oldid=412108" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි