පොංගල් කිරිබත්

විකිපීඩියා වෙතින්
පොංගල් කිරිබත්
පොංගල් කිරිබත්
වෙනත් නම්පොංගල්
Courseඋදෑසන ආහාරවේල
ආරම්භවූ ප්‍රදේශයභාරත් ජනරජය
Region or stateදක්‍ෂිණ භාරතය
Associated national cuisineද්‍රවිඩ භෝජන
Main ingredientsSweet: හාල්, පොල් කිරි, හකුරු, මුං ඇට
Spicy: rice, pepper or tamarind rice
Variationsහකුරු පොංගල් කිරිබත්, venn pongal, milagu pongal, puli pongal
si:Cookbook:පොංගල් කිරිබත්  Media: පොංගල් කිරිබත්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පොංගල්_කිරිබත්&oldid=536889" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි