පෙරූ රාජ්‍යයෙහි ජනාධිපතිවරයා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පෙරූ ජනරජය ජනාධිපතිවරයා
ප්‍රෙසිඩෙන්ටෙ ඩෙ ලා රෙපූබ්ලිකා දෙල් පෙරූ
Presidential Standard of Peru.svg
ජනාධිපතිමය ලාංඡනය
තනතුර ධාරී
විවාදයට ලක්වුණු

සැප්තැම්බර් 30, 2019 සිට
ශෛලීයඅති උතුම්
නිවහනපැලෑසියෝ ඩි ගොබියෙර්නෝ
ආසනය පැලෑසියෝ ඩි ගොබියෙර්නෝ
පත් කරන්නාසෘජු ජනප්‍රිය මැතිවරණය
ධූර කාල ප්‍රමාණයවසර පහ
වහාම යළි-පත්වීම නොහැකියි
සමාරම්භක දරන්නාහොසේ දෙ සන් මාර්ටීන් නිල බලයෙන්)
හොසේ දෙ ලා රීවා ආග්වේරෝ (අභිධානය දැරූ පළමුවැන්නා)
සංස්ථාපනයපෙබරවාරි 28, 1823
සන්තතිය උප ජනාධිපතිවරයා
නියෝජ්‍යපෙරූ රාජ්‍යයෙහි උප ජනාධිපතිවරයා
වෙබ් අඩවියwww.presidencia.gob.pe

පෙරූ රාජ්‍යයෙහි ජනාධිපතිවරයා (ස්පාඤ්ඤ: ප්‍රෙසිඩෙන්ටෙ දෙල් පෙරූ ), නිල වශයෙන් පෙරූ ජනරජයෙහි ජනාධිපතිවරයා (ස්පාඤ්ඤ: ප්‍රෙසිඩෙන්ටෙ ඩෙ ලා රෙපූබ්ලිකා දෙල් පෙරූ ) යනු, පෙරූ රාජ්‍යයෙහි රාජ්‍ය නායකයා සහ ආණ්ඩුවෙහි ප්‍රධානියා වන අතර, නිල ජාත්‍යන්තර කරුණු වලදී ජනරජය නියෝජනය කරයි.