පුස්සෝ

විකිපීඩියා වෙතින්

Amblypygi යනු විස රහිත සත්ත්වයෙකි.දිග 1”-2” (2.5-5 cm) පමණ වන අතර පලළ 47”-. 98” (1.2-2.5 cm) පමණ වේ.නිවර්තන සහ උපනිවර්තන කලාපයන්හි දැකිය හැකි වන අතර බොහෝ විට උණුසුම් සහ තෙතමනය සහිත ස්ථානවල ගැවසේ.

පුස්සෝ
Amblypygi
කාලීන ව්‍යාප්තිය: Upper Carboniferous–Recent
Heterophrynus, Ecuador
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය
රාජධානිය: Animalia
වංශය: Arthropoda
උපවංශය: Chelicerata
වර්ගය: Arachnida
ගෝත්‍රය: Amblypygi
Thorell, 1883
Families
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පුස්සෝ&oldid=554956" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි