පැරකුම් සේනානායක වෙද මහත්මයා

විකිපීඩියා වෙතින්
පැරකුම් සේනානායක වෙද මහත්මයා
නිවහනබැලවාන, අවිස්සවේල්ල [1]

පැරකුම් සේනානායක වෙද මහත්මයා, ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන සිංහල වෙද මහතෙකි.[2] ආතරයිටිස් සඳහා විශේෂයි.[1]


මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. 1.0 1.1 "බලන් කඩතුරා හැර දෑසේ පිටුව". සම්ප්‍රවේශය 2017-01-11.
  2. "වියපත් රෝගීන් සුවපත් කරන බැලවානේ සිරි වෙද මැඳුර, දිවයින". සම්ප්‍රවේශය 2017-01-11.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]