පාර්ශ්වීය මෛථූන පිහිටුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
යුවලක් විසින් පාර්ශ්වීය මෛථූන පිහිටුව ප්‍රදර්ශනය කරන සන්නිදර්ශනයක්.

පාර්ශ්වීය මෛථූන පිහිටුව යනු, මාස්ටර්ස් සහ ජොන්සන් විසින් ඔවුන්ගේ හියුමන් සෙක්ෂුවල් රෙස්පොන්ස් හි විස්තර කෙරෙන ලිංගික පිහිටුවකි. ඔවුන් විසින් එය එක් වරක් අත්හදාබැලීමෙන් පසුව, විෂමලිංගික ප්‍රතිචාරකයන් අතුරින් 75% විසින්, මෙම පිහිටුව වෙත වඩාත් කැමති බවක් දැක්වූහ.[තහවුරු කරන්න]

මුල් උපදෙස[සංස්කරණය]

කතුවරුන් විසින් නිර්දේශ කරනුයේ, යුවලයන් විසින්, ඇඳුම් හැඳ සිටිමින් සහ ලිංගික සංසර්ගයෙහි නොයෙදෙමින්, මෙම ක්‍රියාවලිය "හාස්‍ය මාත්‍රයකින්" වෙතින් පුහුණු විය යුත්තේ, මෙම පිහිටුව සඳහා චලන කිහිපයක් අවශ්‍ය වන නිසා බවයි.

ශිල්ප ක්‍රමය[සංස්කරණය]

මෙම පිහිටුව වෙත සැපත් වීම සඳහා, ස්ත්‍රීය තුලට ශිෂ්නය ඇතුළු වෙමින් ස්ත්‍රීය ඉහළින් සිටින ලිංගික පිහිටුව වෙතින්, සහකරුවන් විසින් ආරම්භයක් ලබා ගැනුම අවශ්‍ය වන අතර ඉන් ඉක්බිතිව:

  1. පුරුෂයා විසින් ඔහුගේ වම් අත භාවිතා කරමින් ස්ත්‍රීයගේ දකුණු කකුල ස්වල්පයක් ඔසවයි.
  2. පුරුෂයා විසින් ඔහුගේ වම් දණහිස නැවීම අරඹනුයේ, ඇඳ වෙතින් ඔහුගේ දණහිස ඔසවන්නේ නැතිවය.ඒ වෙනුවට, ඔහු විසින් ඔහුගේ වම් දණහිස එය නැවෙන විටම පිටතට ලිස්සා යවමින්, ඔහුගේ වම් ඇතුළු කලවය සිවිලිම දෙසට හරවයි. ඔහු විසින් ඔහුගේ වම් කකුල ඉහළට සහ පිටගට ලිස්සා යවන්නේ, ඇයගේ එසවුනු දකුණු දණහිසෙහි යට, එය විසින් පසු කරන තෙක්ය.
  3. මේ අතර, ස්ත්‍රීය විසින් ඇයගේ වමට ඇල වෙන අතර, ඇයගේ කය ඇයගේ වම් දණහිසට බර කරයි.