ප්‍රවර්ගය:Year of death unknown

විකිපීඩියා වෙතින්

This category (and, within its own specific purpose, the analogous Category:Year of birth unknown) is intended for placement in biographical entries about deceased individuals, primarily from antiquity (although, in some cases, reaching into the 19th century) whose year of death is lost to history and likely to never be known. "Year of death unknown" will also be applicable to some individuals from the less-remote past whose varying degrees of notability were sufficient to justify a biographical entry, but whose deaths occurred in times and under circumstances which precluded the recording and/or preservation of historical records. A controversial exception may be argued in cases of long-missing individuals such as Joseph Force Crater, Amelia Earhart, Helen Brach or Jimmy Hoffa, although the year of their disappearance is generally accepted as the year of death.

In the case of contemporary or recent figures whose year of death is presumed to have been recorded and could be researched, please use Category:Year of death missing.

This category and categories Date of death unknown and Date of death missing (each of the "Date" categories indicates the presence of the year of death, but the absence of the month and day) are intended to be mutually exclusive.

NOTE: Article-page categories which delineate the specific decade or century of the pertinent individual's death, such as Category:1070s deaths or Category:11th-century deaths, specify additional data and are not intended as substitutes for "Year of death unknown", which is an all-encompassing category.

Related categories[සංස්කරණය]

See also[සංස්කරණය]

"Year of death unknown" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 2 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 2 ද වෙති.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Year_of_death_unknown&oldid=544367" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි