ප්‍රවර්ගය:Wikipedia articles incorporating a citation from The American Cyclopaedia

විකිපීඩියා වෙතින්

This category contains articles that incorporate a citation to The American Cyclopædia, which are in the public domain. Some articles excerpt the text in its original form; others include significant rewordings of excerpts. Wikipedia articles that summarise information from this source should add {{Cite AmCyc}} to the article. Wikipedia articles that incorporate text from this source should add {{AmCyc}} to the article.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"Wikipedia articles incorporating a citation from The American Cyclopaedia" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.