ප්‍රවර්ගය:Creative Commons Attribution 2.0 files

විකිපීඩියා වෙතින්

"Creative Commons Attribution 2.0 files" ප්‍රවර්ගයේ ඇති මාධ්‍ය

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත ගොනු 2 අතර, මෙහි පහත දැක්වෙන ගොනු 2 ද වෙති.