ප්‍රවර්ගය:CS1: Julian–Gregorian uncertainty

විකිපීඩියා වෙතින්

This is a (possibly temporary) tracking category for CS1 citations that have |date= parameters that hold whole dates (has a day, a month, and a year) between 1 October 1582 and 1 January 1926 inclusive. See this RFC and this discussion at WT:CS1. Pages in this category should only be added by CS1 templates and Module:Citation/CS1.

"CS1: Julian–Gregorian uncertainty" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 28 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 28 ද වෙති.