ප්‍රවර්ගය:රූපවාහිනී වැඩසටහන් පිළිබඳ අංකුර ලිපි

විකිපීඩියා වෙතින්

This stub template and category are for television series. There are many other stubs available for particular series or networks; please consider using them (see list).

If the stub is about a television character rather than a program, use {{Tv-char-stub}} instead to place it in Category:Television character stubs.

If the stub is about a particular episode of a television series rather than about the entire series, use {{tv-episode-stub}} (or one of its subtypes) instead to place it in Category:Television episode stubs.

If the article is about sports, such as a sports series, please consider using a sports-related stub (see list).

"රූපවාහිනී වැඩසටහන් පිළිබඳ අංකුර ලිපි" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 6 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 6 ද වෙති.