ප්‍රවර්ගය:දත්ත සමුදාය කලමනාකරණ පද්ධති

විකිපීඩියා වෙතින්

A database management system (DBMS) is a computer program (or more typically, a suite of them) designed to manage a database, a large set of structured data, and run operations on the data requested by numerous users. Typical examples of DBMS use include accounting, human resources and customer support systems.

Originally found only in large companies with the computer hardware needed to support large data sets, DBMSs have more recently emerged as a fairly standard part of any company back office.

"දත්ත සමුදාය කලමනාකරණ පද්ධති" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 2 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 2 ද වෙති.