ප්‍රවර්ගය:ආසියාවේ පැරණි ජනාවාස පැවති ස්ථාන

විකිපීඩියා වෙතින්

This includes human settlements in Asia that have been abandoned or whose site has been destroyed. In some cases settlements have been relocated or modern towns have superseded the old settlement.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.