ප්ලාස්මා

විකිපීඩියා වෙතින්

ප්ලාස්මා වචනයේ තේරුම් අතරින් ඔබට අවශ්‍ය දේ තෝරාගන්න:

In cell biology:

  • Cytoplasm, a water-like substance that fills cells
  • Germplasm, describes a collection of genetic resources for an organism
  • Germ plasm, a zone in the cytoplasm determining germ cells
  • Nucleoplasm, a highly viscous liquid that surrounds the chromosomes and nucleoli
  • Protoplasm, the living substance inside the cell

අමතර අවධානයට[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්ලාස්මා&oldid=628679" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි