පරිශීලක සාකච්ඡාව:Xaris333

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Please leave your comments in English. Thanks.

yes, I like to help you.--raju (talk) 06:05, 15 ජනවාරි 2015 (යූටීසී)

this is the Sinhalese language translation of first chapter https://si.wikipedia.org/wiki/නේ_ස්ලාම්ස්_ෆ්මගුස්තා_FC

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Xaris333&oldid=326234" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි