පරිශීලක සාකච්ඡාව:Singhalawap/ක්‍රි.ව.2007

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Greetings[සංස්කරණය]

Singhalawap, thank you for the wonderful work you've done. Keep it up mate. --JustMal 18:31, 20 May 2007 (UTC)