පරිශීලක සාකච්ඡාව:Lee/Archive/2014/මැයි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Facebook Sinhala Localization[සංස්කරණය]

Hello Lee, Are you on Facebook? Please help us with Facebook Sinhalese Localization. If you need any help, please contact me. I am the current project manager. Translation -> https://www.facebook.com/?sk=translations Translation group -> https://www.facebook.com/groups/572345802855037/ My profile -> https://www.facebook.com/pkavinda?ref=tn_tnmn Thanks! Pasindu Kavinda, Facebook Translation Team. පසිඳු කාවින්ද () 09:59, 9 මැයි 2014 (යූටීසී)

Sorry පසිඳු. I don't have free time with me for a contribution of that nature. --Lee (talk) 08:40, 25 මැයි 2014 (යූටීසී)