පරිශීලක සාකච්ඡාව:2402:D000:A000:761A:24AB:4AD6:455E:2325

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

September 2019[සංස්කරණය]

Welcome to Wikipedia. Although everyone is welcome to contribute to Wikipedia, at least one of your recent edits, such as the one you made to ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය, did not appear to be constructive and has been reverted or removed. Please use the sandbox for any test edits you would like to make, and read the welcome page to learn more about contributing constructively to this encyclopedia. Thank you. තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 08:55, 18 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී) {{subst:SharedIPAdvice}}[reply]

{{subst:uw-delete1|1=ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය}} තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 09:10, 18 සැප්තැම්බර් 2019 (යූටීසී) {{subst:SharedIPAdvice}}[reply]


මෙම සංවාද පිටුව අයත් වන්නේ තවමත් ගිණුමක් තනා නැති හෝ එසේ කොට එනමුදු එය භාවිතා නොකරන හෝ නිර්නාමික පරිශීලකයෙකුටය.

එබැවින්, ඔහු/ඇය හැඳින්වීමට සංඛ්‍යාත්මක IP ලිපිනය භාවිතා කිරීමට අප හට සිදුවේ. පරිශීලකයන් කිහිප දෙනෙකු විසින් මෙවැනි IP ලිපිනයක් හවුලේ පරිහරණය කරනවා විය හැක. ඔබ නිර්නාමික පරිශීලකයෙකු නම් හා ඔබ පිළිබඳ අනනුකූල පරිකථනයන් සිදුවෙන බවක් ඔබට හැ‍ඟේ නම්, අනෙකුත් නිර්නාමික පරිශීලකයන් හා සමග මෙවැනි සංකූලතා ඇතිවීම වලක්වනු වස්, කරුණාකර ගිණුමක් තැනීමට හෝ ප්‍රවිෂ්ට වීමට කාරුණික වන්න.