පරිශීලක:SassoBot

විකිපීඩියා වෙතින්

Owned and operated by DJSasso an admin on English Wikipedia. If there is a problem he can be reached here. ak:User:SassoBot

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:SassoBot&oldid=211485" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි