පරිශීලක:Kaushalya.IRQUE.UOC

From විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය
Jump to navigation Jump to search
si-n මෙම පරිශිලකයාගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.
en-2 මෙම පරිශීලකයාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මධ්‍යස්ථිත මට්ටමකින් දායකත්වය දැක්විය හැක .
Dharma wheel.svg මෙම පරිශීලකයා බෞද්ධයෙකි
Flag of Sri Lanka.svg මෙම පරිශීලකයා ලාංකික දේශප්‍රේමීයෙකි

මම

  • පී.පී.කෞශල්‍යා සංජීවනී මැණි‍කේ පතිරණ.
  • අධ්‍යාපන පීඨය.
  • කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය.


මගේ දායකත්‍වය[edit]

අපේ මිතුරු කැළ[edit]

Irque logo.jpg මෙම පරිශීලකයා Student.IRQUE.UOC සාමාජිකයෙකි