පරිගනකයේ පරපුර

විකිපීඩියා වෙතින්

පරිගනකය දෑනට 4 වන පරපුරෙහි පවතී.

0 වන පරපුර 17 වන සියවසෙදි චාර්ල්ස් බබේජ් විසින් සෑදු යාන්ත්‍රික උපකරනය "ඩිෆරන්ස් එන්ජිම" 0 වන පරපුරෙ ආරම්බයයි

1 වන පරපුර 40 දශකය මෑද භාගයේ සිට වෑකියුම් නල යොදා ගනිමින්

2 වන පරපුර 1956 සිට ට්‍රාන්ස්සිස්ටර යොදා ගනිමින්

3 වන පරපුර 1964 සිට IC යොදා ගනිමින්

4 වන පරපුර 1971 සිට අද දක්වා මයික්‍රො ප්‍රොසෙසර යොදා ගනිමින්

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිගනකයේ_පරපුර&oldid=269691" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි