පර්සනා නොන් ග්‍රාටා

විකිපීඩියා වෙතින්

ජාත්‍යන්තර සඹඳතා වලදී පර්සනා නොන් ග්‍රාටා ලෙස හැඳින්වෙන්නේ යම් රට ආණ්ඩුවක් විසින් තම රටට විදේශකයෙකුට තම රටට ඇතුළුවීම හෝ රුඳීසිටීම තහනම් කිරීමයි.

වදන[සංස්කරණය]

ලතින් මුල් වදනේ වචනාර්ථය පිලිගතනොහැකි පුද්ගලයා යන්නයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පර්සනා_නොන්_ග්‍රාටා&oldid=327199" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි