පඩියං

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
Topaz
Facet Cut Topaz Gemstones in various colors
General
Category Silicate mineral
රසායනික සූත්‍රය Al2SiO4(F,OH)2
Strunz classification 9.AF.35
Crystal symmetry Orthorhombic dipyramidal
H-M symbol: (2/m 2/m 2/m)
Space group: Pbnm
Unit cell a = 4.65 Å, b = 8.8 Å,
c = 8.4 Å; Z = 4
Identification
පාට / පැහැය Colorless (if no impurities), blue, brown, orange, gray, yellow, green, pink and reddish pink
Crystal habit Prismatic crystals with faces striated parallel to long dimension; also columnar, compact, massive
Crystal system Orthorhombic
Cleavage [001] Perfect
Fracture Subconchoidal to uneven
Mohs scale hardness 8 (defining mineral)
Luster Vitreous
Streak White
Diaphaneity Transparent
Specific gravity 3.49–3.57
Optical properties Biaxial (+)
Refractive index nα = 1.606–1.629
nβ = 1.609–1.631
nγ = 1.616–1.638
Birefringence δ = 0.010
Pleochroism Weak in thick sections X = yellow; Y = yellow, violet, reddish; Z = violet, bluish, yellow, pink
Other characteristics Fluorescent, short UV=golden yellow, long UV=cream
References [1][2][3][4]
  1. Hurlbut, Cornelius S.; Klein, Cornelis, 1985, Manual of Mineralogy, 20th ed., ISBN 0-471-80580-7
  2. Anthony, John W.; Bideaux, Richard A.; Bladh, Kenneth W. and Nichols, Monte C., ed (1995). "Topaz" (PDF). Handbook of Mineralogy. II (Silica, Silicates). Chantilly, VA, US: Mineralogical Society of America. ISBN 0-9622097-1-6. http://rruff.geo.arizona.edu/doclib/hom/topaz.pdf. Retrieved December 5, 2011. 
  3. Topaz. Mindat.org. Retrieved on 2011-10-29.
  4. Topaz. Webmineral.com. Retrieved on 2011-10-29.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පඩියං&oldid=343557" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි