පකිස්තානයේ ජනාධිපතිවරයා

විකිපීඩියා වෙතින්
පකිස්තාන ඉස්ලාමීය ජනරජයෙහි
صدر مملكت پاکستان
ජනාධිපති
තනතුර ධාරී
මම්නූන් හුසේන්
ශෛලීයඅත්‍යුත්තම
නිවහනඑයිවාන්-ඉ-සඩ්ර්, ඉස්ලාමබාදය
පත් කරන්නා මැතිවරණමය පර්ෂදය
ධූර කාල ප්‍රමාණයපස් අවුරුදු, එක් වරක් යළි පත්විය හැකි
සමාරම්භක දරන්නාඉස්කැන්ඩර් මිර්සා
සංස්ථාපනයමාර්තු 2, 1956; වසර 68 ක් පෙර (1956-03-02)
වෙබ් අඩවියwww.president.gov.pk

පකිස්තානයේ ජනාධිපතිවරයා (උර්දු: صدر مملكت پاکستان‎ ) පත් කරනු ලබන්නේ, පකිස්තාන ඉස්ලාමීය ජනරජයේ නාමමාත්‍රික ඖපචාරික රාජ්‍ය නායකයා ලෙසිනි.