පංච ස්කන්ධ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

රූප වේදනා සංඥා සංස්කාර විඤ්ඤාණ

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පංච_ස්කන්ධ&oldid=340738" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි