නෝවීජියානු නොබෙල් කමිටුව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නොබෙල් සාම ත්‍යාග ලාභීන් තොරන කමිටුව නෝවීජියානු නොබෙල් කමිටුව නමිවේ. පස් දෙනෙකුගෙන් යුත් මෙම කමිටුව නෝවීජියානු පාර්ලිමේන්තුව මගින් පත්කරනු ලැබේ.