න්ඛටා බේ දිස්ත්‍රික්කය, මලාවි

විකිපීඩියා වෙතින්
Location of Nkhata Bay District in Malawi
මලාවි හි Nkhata Bay දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටීම

න්ඛටා බේ යනු මලාවි හි උතුරු කලාපයේ පිහිටි දිස්ත්‍රික්කයකි . අගනුවර න්ඛටා බේ වේ. දිස්ත්‍රික්කය වර්ග කිලෝමීටර 4,071 ක ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි සහ 164,761 ක ජනගහනයක් ඇත.

මලාවි විල නැගෙනහිරින් දිස්ත්‍රික්කයට මායිම් වේ. දිස්ත්‍රික්කයේ බටහිර කොටස විෆියා කඳුකරයේ පිහිටා ඇත.

රජයේ සහ පරිපාලන අංශ[සංස්කරණය]

න්ඛටා බේ හි ජාතික සභා මැතිවරණ කොට්ඨාස හයක් ඇත: [1]

 • න්ඛටා බේ - මධ්‍යම
 • න්ඛටා බේ - උතුර
 • න්ඛටා බේ - වයඹ
 • න්ඛටා බේ - දකුණ
 • න්ඛටා බේ - අග්නිදිග
 • න්ඛටා බේ - බටහිර

ජනවිකාස[සංස්කරණය]

න්ඛටා බේ හි මලාවි විල
න්ඛටා බේ දිස්ත්‍රික්කය, න්ඛටා බේ ට උතුරින්

2018 මලාවි සංගණනය වන විට, ජනවාර්ගික කණ්ඩායම විසින් Nkhata Bay දිස්ත්‍රික්කයේ ජනගහනය බෙදා හැරීම පහත පරිදි විය: [2]

 • 66.2% ටොන්ගා
 • 9.7% තුඹුක
 • 6.6% චේවා
 • 1.3% ලොම්වේ
 • 1.2% න්කොන්ඩේ
 • 1.1% එන්ගෝනි
 • 0.9% යාඕඕ
 • 0.7% සුක්වා
 • 0.7% ලැම්බියා
 • 0.2% මැංගංජා
 • 0.2% න්යාන්ජා
 • 0.2% සේන
 • 1.2% වෙනත් අය

යොමු කිරීම්[සංස්කරණය]