දුරුතු (බහුරුත්හරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්

දුරුතු යනු චන්ද්‍ර මාසයකි.

දුරුතු යන්නෙන් මේවා අදහස් විය හැක:

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දුරුතු_(බහුරුත්හරණය)&oldid=503592" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි