තෝනිගල සෙල් ලිපිය

විකිපීඩියා වෙතින්

@ ඔබට අවැසි ලිපිය තෝරාගන්න

තෝනිගල සෙල් ලිපියෙහි වී වගා කළ කන්න 3ක් ගැන සඳහන් ය. ඒ,(යල ,මහ ,මැද කන්නය.) 1මදහස

2අකලහස

3පිට දඩ මස

ශ්‍රි ලංකාවේ එවකට පැවති ආර්ථික තත්ත්වය හා ආහාර රටාව පිළිබඳ දළ අවබෝධයක් මින් ලබාගත හැකිය. තවද මෙම සෙල් ලිපිය කීර්ති ශ්‍රී මේඝවර්ණාභය රජු විසින් කරවන ලද්දකි. එහි වී ,උඳු, මුං,තල ගැන සඳහනක් පවතී.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තෝනිගල_සෙල්_ලිපිය&oldid=496808" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි