තුලාවෙල්ලිය පුරාණ ගල් පාලම

විකිපීඩියා වෙතින්
තුලාවෙල්ලිය පුරාණ ගල් පාලම
තුලාවෙල්ලිය පුරාණ ගල් පාලම is located in ශ්‍රී ලංකාව
තුලාවෙල්ලිය පුරාණ ගල් පාලම
තුලාවෙල්ලිය පුරාණ ගල් පාලම
ශ්‍රී ලංකාව තුළ පිහිටීම
පිහිටීමඅනුරාධපුරය
ඛණ්ඩාංක8°30′33″N 80°25′16″E / 8.5092859266°N 80.4211410628°E / 8.5092859266; 80.4211410628ඛණ්ඩාංක: 8°30′33″N 80°25′16″E / 8.5092859266°N 80.4211410628°E / 8.5092859266; 80.4211410628
ගෘහනිර්මාණ ශිල්පය
ගෘහනිර්මාණ තොරතුරුගල් පාලම

තුලාවෙල්ලිය පුරාණ ගල් පාලම, ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි පුරාණ ගල් පාලමකි.[1]

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. "Ruins of Thulawelliya Gal Palama (Stone Bridge) over Kanadara Oya – තුලාවෙල්ලිය පුරාණ ගල් පාලම නටබුණ්". සම්ප්‍රවේශය 2022-11-18.