තිහගොඩ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
තිහගොඩ ජාතික පාසල, මාතර
[[]]
ස්ථානය
මාතර, ශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලංකාව
තොරතුරු
වර්ගය පෞද්ගලික බෞද්ධ විද්‍යාලයක් සේ ඇරඹී, වර්තමානයේ රජයෙන් පාලනය වන, ජාතික පාසලකි.
ආදර්ශ පාඨය විද්‍යා දදාති විනයං
("බුද්ධිය සංවරබව ඇති කරයි." යන්නෙහි පාලි අර්ථයයි)
ස්ථාපිත 1883
ශ්‍රේණි 1–13
සිසුන් ගණන 2000 ට වඩා වැඩි
වර්ණ(න්) නිල් සහ රන්
        
වෙබ් අඩවිය

තිහගොඩ ජාතික පාසල යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පාසලකි. එය ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණින්ම පිහිටි දිස්ත්‍රික්කය වන මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මාතර-හක්මණ මාර්ගයේ මාතර සිට 6 කි මි දුරින් පිහිටා ඇත.

1883 වර්ෂයේදී මෙම විද්‍යාලය ආරම්භ කරන ලදි

6 ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා පන්ති පැවැත්වේ.

අතීතය[සංස්කරණය]

1883 වර්ෂයේ දී

තිහගොඩ ජාතික පාසලේ වත්මන් තත්වය[සංස්කරණය]

විද්‍යාලයාධිපතිවරු[සංස්කරණය]

# කාලය නම
15 2012 – එල්. ඩබ්ලිව්. වෙල්ලාල

විද්‍යාලයීය ගීතය[සංස්කරණය]

විද්‍යාලයීය නිවාස[සංස්කරණය]

විද්‍යාලයීය නිවාස නාම අකාරාදී පිළිවෙලට පෙළ ගස්වා ඇත.

  • උපුල් පැහැය : රතු     
  • නෙළුම් පැහැය : නිල්     
  • මානෙල් පැහැය : කහ     
  • ඕලු පැහැය : කොළ     

තිහගොඩ විද්‍යාලයීය වෙබ් කණ්ඩායම[සංස්කරණය]

ක්‍රීඩා[සංස්කරණය]

  • පාපන්දු

බාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]

විද්‍යාලයීය අඩවි[සංස්කරණය]