තාවඩි

විකිපීඩියා වෙතින්
තාවඩි
ගම්මානය
රටශ්‍රී ලංකාව
පළාතඋතුරු පළාත, ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කයයාපනය

තාවඩි ශ්‍රී ලංකාවේ යාපනය පිහිටි කුඩා ගම්මානයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තාවඩි&oldid=327834" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි