තල (පුස්කොල සඳහා පත්‍ර යොදාගන්නා)

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
තල
Corypha umbraculifera 1913.jpg
Corypha umbraculifera painting (1913)
Scientific classification
Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Monocots
(unranked): Commelinids
Order: Arecales
Family: Arecaceae
Genus: Corypha
Species: C. umbraculifera
Binomial name
Corypha umbraculifera
L.

Corypha umbraculifera (Talipot palm) is a species of palm, native to southern India (Malabar Coast) and Sri Lanka.