තල (පුස්කොල සඳහා පත්‍ර යොදාගන්නා)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
තල
Corypha umbraculifera 1913.jpg
Corypha umbraculifera painting (1913)
විද්‍යාත්මක වර්ගීකරණය
රාජධානිය: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Monocots
(unranked): Commelinids
ගෝත්‍රය: Arecales
කුලය: Arecaceae
ගණය: 'Corypha'
විශේෂය: C. umbraculifera
ද්වීපද නාමය
Corypha umbraculifera
L.

Corypha umbraculifera (Talipot palm) is a species of palm, native to southern India (Malabar Coast) and Sri Lanka.