තයෝලෝ දිස්ත්‍රික්කය, මලාවි

විකිපීඩියා වෙතින්
තයෝලෝ දිස්ත්‍රික්කය

මලාවි හි තයෝලෝ දිස්ත්‍රික්කය මලාවි හි දිස්ත්‍රික්කවලින් එකකි. අගනුවර තයෝලෝ වේ. දිස්ත්‍රික්කය 1,715 ක ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි කි.මී. ² සහ 458,976 ජනගහනයක් ඇත. [1] එය මක්වාසා, මොලෙරේ, කොන්සලෙන්ඩෝ, තේකරනි සහ මුඕනා වෙත යන හරස් මාර්ග ඇති අතර අවසානයේ න්සන්ජේ මොසැම්බික් සමඟ තවත් මායිමකට ගමන් කරයි.

ජනවිකාසය[සංස්කරණය]

2018 මලාවි සංගණනය කරන විට, ජනවාර්ගික කණ්ඩායම අනුව තයෝලෝ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනගහනය බෙදා හැරීම පහත පරිදි විය: [2]

 • 77.2% ලොම්වේ
 • 12.3% මංගංජා
 • 3.3% එන්ගෝනි
 • 2.1% යාඕ
 • 1.2% සේන
 • 1.1% චේවා
 • 0.3% තුඹුක
 • 0.2% න්යාන්ජා
 • 0.1% ටොන්ගා
 • 0.1% න්කොන්ඩේ
 • 0.0% ලැම්බියා
 • 0.0% සුක්වා
 • 2.1% වෙනත් අය

රජයේ සහ පරිපාලන අංශ[සංස්කරණය]

තයෝලෝ හි ජාතික සභා මැතිවරණ කොට්ඨාස හතක් ඇත:

 • තයෝලෝ - මධ්‍යම
 • තයෝලෝ - නැගෙනහිර
 • තයෝලෝ - උතුර
 • තයෝලෝ - දකුණ
 • තයෝලෝ - නිරිතදිග
 • තයෝලෝ - තව
 • තයෝලෝ - බටහිර

2009 මැතිවරණයෙන් පසු මෙම මැතිවරණ කොට්ඨාශ සියල්ලම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රගතිශීලී පක්ෂයේ සාමාජිකයින් විසින් හිමිකරගෙන ඇත. [3]

තයෝලෝ යනු මලාවි හි දකුණු දෙසින් පිහිටි දිස්ත්‍රික්කවලින් එකක් වන අතර, තවත් 5ක් සහ මොසැම්බික් වලට මායිම් වේ.

යොමු කිරීම්[සංස්කරණය]

 1. "Thyolo, Thyolo District, Southern Region, Malawi". www.mindat.org. සම්ප්‍රවේශය 2020-05-27.
 2. 2018 Malawi Population and Housing Census Main Report
 3. Parliament of Malawi - Members of Parliament - Thyolo District