ඩිස්කවරි කමියුනිකේෂන්ස්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ඩිස්කවරි කමියුනිකේෂන්ස්, ඉන්කෝ.
වර්ගයපොදු සමාගම
පූර්වගාමියාඩිස්කවරි හෝල්ඩිං සමාගම
ප්‍රාරම්භකජෝන් එස්. හෙන්ඩ්‍රික්ස්
සේවා සරියලෝක ව්‍යාප්ත
ප්‍රධාන පුද්ගලයන්
කර්මාන්තයජනසන්නිවේදනය
ආදායම US$6.497 බිලියන (2016)[1]
මෙහෙයුම් ආදායම
  • * US$2.4 බිලියන (2016)[1]
ශුද්ධ ආදායම
  • * US$1.19 බිලියන (2016)[1]
සේවකයන්7,000 (2017)
විකුණනු ලබන්නේ

ඩිස්කවරි කමියුනිකේෂන්ස් යනු, සිල්වර් ස්ප්‍රිං, මේරිලන්ඩ් පාදක කොට ගෙන ඇති ජනසන්නිවේදන සමාගමකි.

  1. 1.0 1.1 1.2 "ඩිස්කවරි කමියුනිකේෂන්ස්, ඉන්ක්. 2013 ඇනුවල් රිපෝට් ෆෝර්ම් (10-K)" (XBRL). යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් සෙකියුරිටීස් ඇන්ඩ් එක්ස්චේන්ජ් කමිෂන්. පෙබරවාරි 20, 2014.