ඩිවි දශම වර්ගීකරණය

විකිපීඩියා වෙතින්

ඩිවි දශම වර්ගීකරණය (DDC), or Dewey Decimal System, is a proprietary library classification system first published in the United States by Melvil Dewey in 1876.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඩිවි_දශම_වර්ගීකරණය&oldid=465146" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි