ටින්ටින්ගේ වීර ක්‍රියා

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ටින්ටින්ගේ වීර ක්‍රියා
චිත්‍රකතා මාලාවේ අනෙකුත් ප්‍රධාන චරිත අතරමැද සිටගෙන සිටින ටින්ටින්.
Created byHergé
ප්‍රකාශන තොරතුරු
ප්‍රකාශක
FormatsOriginal material for the series has been published as a strip in the comics anthology(s)  and a set of graphic novels.
Original languageFrench
Genre
Publication dateසැකිල්ල:Comics infobox sec/run
Main character(s)
නිර්මාණ කණ්ඩායම
Writer(s)Hergé
Artist(s)
Colourist(s) (all uncredited)
Creator(s)Hergé

ටින්ටින්ගේ වීර ක්‍රියා ( French title "Les Aventures de Tintin et Milou" /English title "The Adventures of Tintin" )

Tintin Shop.jpg

තවද බලන්න[සංස්කරණය]

අඩවියෙන් බැහැර පිටු[සංස්කරණය]