ජෛව විවිධත්වය පිළිබඳ සම්මුතිය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ජෛව විවිධත්වය පිළිබඳ සම්මුතිය
අත්සන් කිරීම 5 ජූනි 1992
ස්ථානය රියෝ ඩි ජෙනීරො
බලපැවැත්ම 29 දෙසැම්බර් 1993
කොන්දේසිය අපරානුමත කිරීම් 30
අත්සන්කරුවෝ 168
පාර්ශව 193
සන්ධාපනලාභියා එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ-ලේකම්
භාෂා අරාබි, චීන, ඉංග්‍රීසි, ප්‍රංශ, රුසියානු සහ ස්පාඤ්ඤ