ජිබ්‍රෝල්ටාවේ ජාතික දිනය

විකිපීඩියා වෙතින්

ඛණ්ඩාංක: 36°08′27″N 5°21′15″W / 36.140827°N 5.354123°W / 36.140827; -5.354123

ජිබ්‍රෝල්ටාවේ ජාතික දිනය
ග්‍රෑන්ඩ් කේස්මේට්ස් චතුරස්‍රයෙහි 2004දී පැවැත්වුනු ජිබ්‍රොල්ටාවේ ජාතික දිනය.
Typeජාතික
සංස්කෘතික
ඓතිහාසික
දේශපාලනමය
Dateසැප්තැම්බර් 10සැකිල්ල:Infobox holiday/wd


වාර්ෂිකව සැප්තැම්බර් 10 දිනදී සැමරෙන ජිබ්‍රෝල්ටාවේ ජාතික දිනය යනු, ජිබ්‍රෝල්ටා බ්‍රිතාන්‍ය පාරසමුද්‍රික බල ප්‍රදේශයේ නිල ජාතික දිනය වෙයි.