ජාතිකත්වය

විකිපීඩියා වෙතින්

පුද්ගලයෙක් සහ රජයක් අතර ඇති නෛතික සබඳතාව ජාතිකත්වය නම්වේ.[1] Nationality normally confers some protection of the person by the state, and some obligations on the person towards the state. What these rights and duties are vary from country to country.[2] මෙය තාක්‍ෂණිකව සහ නෛතිකව පුරවැසිභාවයට වඩා වෙනස්ය. එනමුත් බොහෝ නවීන රටවල සියළු ජාතිකත්වය ඇති සියළුදෙනාට පුරවැසියන් ලෙසද පුරවැසියන් සියළුදෙනාට ලෙසද සැලකේ.[1]

ජාතිකත්වය සහ ජාතිය අතර වෙනස[සංස්කරණය]

ජාතිකත්වය සහ පුරවැසිභාවය අතර වෙනස[සංස්කරණය]

See also[සංස්කරණය]

References[සංස්කරණය]

White, Philip L. (2006). "Globalization and the Mythology of the Nation State," In A.G.Hopkins, ed. Global History: Interactions Between the Universal and the Local Palgrave Macmillan, pp. 257-284.

External links[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Articles of the Universal Declaration of Human Rights සැකිල්ල:Particular human rights

  1. 1.0 1.1 Vonk, Olivier (March 19, 2012). Dual Nationality in the European Union: A Study on Changing Norms in Public and Private International Law and in the Municipal Laws of Four EU Member States. Martinus Nijhoff Publishers. pp. 19–20. ISBN 90-04-22720-2. {{cite book}}: |access-date= requires |url= (help)
  2. Weis, Paul. Nationality and Statelessness in International Law. BRILL; 1979 [cited 19 August 2012]. ISBN 9789028603295. p. 29–61.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජාතිකත්වය&oldid=592051" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි